غزوه احد وشهادت حضرت حمزه(س)
42 بازدید
تاریخ ارائه : 9/3/2012 10:38:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

شهادت حضرت حمزه (س)عموی پیامبردرغزوه احدتسلیت باد.

پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود:«هرکس به زیارت من بیایدوعمویم حمزه رازیارت نکندبه من جفاکرده است.»

غزوه احدازدرس آموزترین غزوات زمان رسول خداست،زیراطمع ونافرمانی ازدستورات پیامبر باعث شکست سنگین وشهادت جمع زیادی ازیاران پیامبر ازجمله حمزه سیدالشهداء شدواین درس رامابایدنص العین خودقراردهیم که جدایی ازامرخداورسول خداوولی امرخسران وشکست است.